Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website bezoekt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Dit privacybeleid is van toepassing op alle websites van HorseWash. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacybeleid te accepteren.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

HorseWash., gevestigd aan Aalstvoort 51G 7241MA Lochem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het gaat hierbij om gegevens van klanten en mensen die actief interesse hebben getoond voor ons bedrijf, bijvoorbeeld doordat zij zich hebben ingeschreven voor onze nieuwsbrief of bericht hebben achtergelaten in ons contactformulier.

Contactgegevens
HorseWash
Het Patronaat 27, Borculo
Website: Horsewash.nl

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Horsewash verwerkt persoonsgegevens die u achterlaat als u een bestelling plaatst en/of als u uw persoonsgegevens achterlaat op de website (bijvoorbeeld door u in te schrijven voor de nieuwsbrief). Ook gebruiken we social media plugins en het analyseprogramma Google Analytics om bezoekersgedrag te analyseren.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres(sen)
 • Factuurgegevens
 • IP-adres (bij websitebezoek)*
 • Internetbrowser en apparaattype (bij websitebezoek)
 • Locatiegegevens (bij websitebezoek)
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website (via Google Analytics)
 • Lijst met contactgegevens in ons mailsysteem (Mailchimp)

Hoe gaan wij om met bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens?

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@horsewash.nl Wij zullen deze informatie dan verwijderen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerken wij persoonsgegevens?

Horsewash analyseert bezoekersgedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten af te stemmen op de voorkeuren van bezoekers.

Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen
 • Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
 • Klanten te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te voeren
 • Klanten te informeren over wijzigingen van onze producten of werkwijze
 • Klanten de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Om goederen bij de klant af te leveren

Hoe zit het met geautomatiseerde besluitvorming?

Horsewash. neemt geen besluiten over zaken op basis van geautomatiseerde verwerkingen die gevolgen kunnen hebben voor personen en/of bedrijven. Het gaat om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Greencare Nutraceuticals tussen zit.

HorseWash. gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Magento (facturen)
 • Mailchimp (nieuwsbrieven)
 • Outlook (individuele e-mail)
 • Google Analytics (websitebezoek meten)

Hoe lang bewaren we persoonsgegevens?

HorseWash. bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Gegevens van klanten, met daarin persoonsgegevens, worden bewaard zolang de klant bestellingen plaatst. Als de klant gedurende zeven jaar geen producten besteld, worden de gegevens verwijderd.
 • Gegevens van prospects die zich hebben ingeschreven voor de nieuwsbrief of die het
  contactformulier hebben ingevuld, met daarin persoonsgegevens, worden maximaal zeven jaar bewaard.
 • Klantgegevens, met daarin persoonsgegevens, met betrekking tot facturen worden, conform wettelijke termijn volgens de Belastingdienst, zeven jaar bewaard.
 • Vragen en antwoorden van klanten en externen worden soms geanonimiseerd opgeslagen voor onze veelgestelde vragen database.

Delen wij uw persoonsgegevens met derden?

HorseWash verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. HorseWash blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Hoe gebruiken wij cookies of vergelijkbare technieken? HorseWash gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan onze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. HorseWash gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden, zoals Google Analytics

Uw gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door HorseWash. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens, die wij hebben opgeslagen in een computerbestand, naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage,
correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Horsewash.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek. HorseWash wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe beveiligen wij uw persoonsgegevens?

HorseWash neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@Horsewash.nl